اخبار اخبار

«بازگشت

شرایط استفاده فارغ التحصیلان از کتابخانه

قابل توجه دانشجویان

طبق مصوبه شورای کتابخانه، دانشجویان دانشگاه هنر اسلامی تبریز بعد از فارغ التحصیل شدن، با ارائه گواهی موقت از اداره آموزش، به مدت یکسال از تاریخ فارغ التحصیلی، می توانند از منابع کتابخانه جهت مطالعه استفاده نمایند.

قبلی
نظر
لینک مطلب :