اخبار اخبار

«بازگشت

دسترسی به منابع دیجیتال کتابخانه دانشگاه هنر اصفهان

قابل توجه کاربران محترم کتابخانه

به اطلاع می رساند دسترسی به منابع دیجیتال کتابخانه دانشگاه هنر اصفهان برقرار شده است کاربران محترم می توانند به مراجعه به کتابخانه مرکزی و همچنین کتابخانه دانشکده معماری و شهرسازی از امکانات این سامانه استفاده نمایند

بعدی
نظر
لینک مطلب :