کتابخانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : Thames and Hudson
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Design, industrial
Art, Primitive
De stijl(art morement)- Netherlands
Architecture, modern- 19th century- history
Interior decoration- history- 20th century
Carpets, Oriental
Architecture, modern- history
Painting
Pattery- 20th century- themes, motives
Textile industry
Design- history- 20th century- themes, motives
Architecture- England- history
Rugs, oriental
Macintosh, Charles Rennie, 1868 - 1923
House- 20th century- Unitet Statets
Installations(art)
Carpets, Oriental- Design
Design- history- 20th century
Memphis (Europe)
 
پدیدآور:
Doubilet, Susan
Stone, Peter
Frampton, Kenneth
Massey, Anne
Dormer, Peter
Pericot - Garcia, Luis
Whitfield, Sarah
Overy, Paul
Gans- Ruedin E
Heskett, John
Jackson, lesley
Watkin, David
Crawford, Alan
Ruedin, Gans
Ford, P.R.J
Radice, Barbara
Mccready, Karen
Harvey, Janet
Oliveiira, Nicolas
Pevsner, Nikolaus
 
ناشر:
Thames and hudson
thames and Hudson
Thames and Hudson
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب لاتین
 
 
The oriental rug lexicon
Stone, Peter ؛  London Thames and Hudson   ، 1997
شماره راهنما: ‭NK‬,‭2808‬,‭.S87‬,‭1997‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Fauvism
Whitfield, Sarah ؛  London Thames and hudson   ، 1991
شماره راهنما: ‭ND‬,‭548.5‬,‭.F3S23‬,‭1991‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
American house now
Doubilet, Susan ؛  London Thames and hudson   ، 1997
شماره راهنما: ‭NA‬,‭7115‬,‭.D6‬,‭1997‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Prehistoric and primitive art
Pericot - Garcia, Luis ؛  London Thames and Hudson   ، 1969
شماره راهنما: ‭N‬,‭5310‬,‭.P47‬,‭1969‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Oriental carpet design
Ford, P.R.J ؛  London Thames and Hudson   ، 1992
شماره راهنما: ‭NK‬,‭2808‬,‭.F6‬,‭1992‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Modern oriental carpets
Gans- Ruedin E ؛  London Thames and Hudson   ، 1973
شماره راهنما: ‭NK‬,‭2808‬,‭.G3‬,‭1973‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Antique oriental carpets
Ruedin, Gans ؛  London Thames and Hudson   ، 1975
شماره راهنما: ‭NK‬,‭2808‬,‭.R8‬,‭1975‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Traditional textiles of central Asia
Harvey, Janet ؛  London Thames and Hudson   ، 1996
شماره راهنما: ‭NK‬,‭8802.5‬,‭.H3‬,‭1996‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Interior design of the 20th century
Massey, Anne ؛  London Thames and Hudson   ، 1990
شماره راهنما: ‭NK‬,‭1980‬,‭.M3‬,‭1990‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Modern architecture
Frampton, Kenneth ؛  London Thames and hudson   ، 1992
شماره راهنما: ‭NA‬,‭500‬,‭.F75‬,‭1992‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Memphis
Radice, Barbara ؛  London Thames and hudson   ، 1995
شماره راهنما: ‭NK‬,‭1396‬,‭.M46R3213‬,‭1995‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Charles Rennie Mackintosh
Crawford, Alan ؛  London Thames and Hudson   ، 1995
شماره راهنما: ‭N‬,‭6797‬,‭.M23C73‬,‭1995‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Industrial design
Heskett, John ؛  Landon Thames and Hudson   ، 1997
شماره راهنما: ‭TS‬,‭171‬,‭.H47‬,‭1997‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
The sources of modern architecture and design
Pevsner, Nikolaus ؛  London Thames and Hudson   ، 1995
شماره راهنما: ‭NA‬,‭645‬,‭.P376‬,‭1995‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
De stijl
Overy, Paul ؛  London thames and Hudson   ، 1997
شماره راهنما: ‭N‬,‭6948.5‬,‭.D42084‬,‭1997‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
Design Since 1945
Dormer, Peter ؛  London Thames and Hudson   ، 1998
شماره راهنما: ‭NK‬,‭1390‬,‭.D66‬,‭1998‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
English architecture
Watkin, David ؛  London Thames and hudson   ، 1997
شماره راهنما: ‭NA‬,‭961‬,‭.W37‬,‭1997‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
Art deco and modernist ceramics
Mccready, Karen ؛  London Thames and Hudson   ، 1995
شماره راهنما: ‭NK‬,‭3930.3‬,‭.A77M35‬,‭1995‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
The new look
Jackson, lesley ؛  London Thames and Hudson   ، 1998
شماره راهنما: ‭NK‬,‭1390‬,‭.J3‬,‭1998‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
Installation art
Oliveiira, Nicolas ؛  London thames and Hudson   ، 1998
شماره راهنما: ‭N‬,‭6494‬,‭.I56044‬,‭1998‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9