کتابخانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : Strom, Steven
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ارگ‍اه‍ه‍ای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌
Building sites
 
پدیدآور:
اس‍ت‍روم‌، اس‍ت‍ی‍ون‌
Strom, Steven
Strom, Steven.
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ پ‍ارک‍ه‍ا و ف‍ض‍ای‌ س‍ب‍ز ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌
Van Nostrand Reinhold
John Wiley
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی سایت برای معماران منظر
استروم ، استیون ؛  تهران سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۳۷۵‬,‭‌ف‍لا۵‌م۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Site engineering for landscape architects
Strom, Steven. ؛  New York Van Nostrand Reinhold   ، 1992
شماره راهنما: ‭TH‬,‭375‬,‭.S77‬,‭1992‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Site Engineering for landscape architecs
Strom, Steven ؛  New York John Wiley   ، 1997
شماره راهنما: ‭TH‬,‭375‬,‭.S77‬,‭1997‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک