کتابخانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : Piotrowski, Christine M.
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ع‍م‍اری‌ -طراح‍ی‌ -ت‍ص‍م‍ی‍م‌گ‍ی‍ری‌ -م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‌ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
Interior decoration- vocational guidance
Interior decoration- Practice- United States- Management
 
پدیدآور:
پ‍ی‍وت‍روف‍س‍ک‍ی‌، ک‍ری‍س‍ت‍ی‍ن‌ ام‌
Piotrowski, Christine M.
Piotrowski, Christine M
 
ناشر:
John Wiley and Sons
طح‍ان‌
Van Nostrand Reinhold
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Professional Practice for interior Designers
Piotrowski, Christine M. ؛  New York Van Nostrand Reinhold   ، 1994
شماره راهنما: ‭NK‬,‭2116.2‬,‭.P57‬,‭1994‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Professional practice for interior designers
Piotrowski, Christine M ؛  New York John Wiley and Sons   ، 2002
شماره راهنما: ‭NK‬,‭2116.22‬,‭.P57‬,‭2002‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Becoming an interior designer
Piotrowski, Christine M. ؛  New Jersey John Wiley and Sons   ، 2004
شماره راهنما: ‭NK‬,‭2116‬,‭.P56‬,‭2004‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
حل مساله و تفکر انتقادی برای طراحان
پیوتروفسکی ، کریستین ام ؛  تهران طحان   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۷۵۰‬,‭‌پ۹‌ح۸‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک