کتابخانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : New York
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Architectural acoustics
Interior decoration- Practice- United States- Management
Architectural rendering_ Techniques
Landscape drawing_ Techniques
Architecture, Middle East
Embassy buildings_ United States
Arts_ Dictionaries
Building sites
Color
Urbanization_ California_ Los Angeles
Disney,Walt,1901_1966
Art- Southeast Asian
Landscape design_ Computer Programs
Earthquake resistant design- handbooks, manuals, ect
Planting design
Landscape architecture
Maison Curutchet (La Plata,Argentina)
Furness, Frank, 1839_1912_ Catalogs
Perspective
Specialty stores- Designs and plans
 
پدیدآور:
Lapunzina, Alejandro
Lin, Mike W
Kultermann, Udo.
Loeffler, Jane C.
Sullivan, Chip
Montague, John
Miller, Mary C.
Rogers, Walter
Thomas, George E.
Finch, Christopher.
Piotrowski, Christine M.
Leszczynski, Nancy A.
Hanna, Karen C.
Keil, Lose
Kirkpatrick, Grant
Strom, Steven.
 
ناشر:
Mc Graw- Hill
John Wiley and Sons
John Willy
John Wily and Sons
Van Nostrand Reinhold
Abrams
Princeton Architectural Press
Harry N.Abrams,Inc
Princeton Architural Press
PBC International
Gramercy Books
John Wiley
Princeton Architrctural Press
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب لاتین
 
 
Architectural acoustics
New York John Wiley   ، 1998
شماره راهنما: ‭NA‬,‭2800‬,‭.A685‬,‭1998‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
The professional practice of landscape architecture
Rogers, Walter ؛  New York John Willy   ، 1997
شماره راهنما: ‭SB‬,‭469.37‬,‭.R64‬,‭1997‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
The Seismic desing handbook
New York Van Nostrand Reinhold   ، 1989
شماره راهنما: ‭TA‬,‭658.44‬,‭.H36‬,‭1989‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Frank Furness
Thomas, George E. ؛  New York Princeton Architectural Press   ، 1991
شماره راهنما: ‭NA‬,‭737‬,‭.F84A4‬,‭1991‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Drawing the Landscape
Sullivan, Chip ؛  New York John Wiley   ، 1997
شماره راهنما: ‭NC‬,‭795‬,‭.S86‬,‭1997‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Professional Practice for interior Designers
Piotrowski, Christine M. ؛  New York Van Nostrand Reinhold   ، 1994
شماره راهنما: ‭NK‬,‭2116.2‬,‭.P57‬,‭1994‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Shops and Boutiguse
Kirkpatrick, Grant ؛  New York PBC International   ، 1994
شماره راهنما: ‭NA‬,‭6220‬,‭.K5‬,‭1994‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Dictionary of Arts
New York Gramercy Books   ، 1999
شماره راهنما: ‭NX‬,‭80‬,‭.D53‬,‭1999‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Architectural Rendering Techniques/A Color Reference
Lin, Mike W ؛  New York John Wiley   ، 1985
شماره راهنما: ‭NA‬,‭2780‬,‭.L56‬,‭1985‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Gis in Site Design
Hanna, Karen C. ؛  New York John Wiley and Sons   ، 1998
شماره راهنما: ‭SB‬,‭472.45‬,‭.H348‬,‭1998‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
The Architecture of Diplomacy
Loeffler, Jane C. ؛  New York Princeton Architural Press   ، 1998
شماره راهنما: ‭NA‬,‭4441‬,‭.L64‬,‭1998‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
The Art of Walt Disney
Finch, Christopher. ؛  New York Harry N.Abrams,Inc   ، 1999
شماره راهنما: ‭NC‬,‭1766‬,‭.U52D533‬,‭1999‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Le Corbusiers Maison Curutchet
Lapunzina, Alejandro ؛  New York Princeton Architrctural Press   ، 1997
شماره راهنما: ‭NA‬,‭7294‬,‭.L34L36‬,‭1997‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Los Angeles
Keil, Lose ؛  New York John Wiley   ، 1998
شماره راهنما: ‭HT‬,‭384‬,‭.L77K45‬,‭1998‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
Color for interior architecture
Miller, Mary C. ؛  New York John Wily and Sons   ، 1997
شماره راهنما: ‭QC‬,‭495‬,‭.M47‬,‭1997‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
Basic perspective drawing
Montague, John ؛  New York John Wiley   ، 1998
شماره راهنما: ‭NC‬,‭750‬,‭.M648‬,‭1998‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
Site engineering for landscape architects
Strom, Steven. ؛  New York Van Nostrand Reinhold   ، 1992
شماره راهنما: ‭TH‬,‭375‬,‭.S77‬,‭1992‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
Planting the Landscape
Leszczynski, Nancy A. ؛  New York John Wiley and Sons   ، 1997
شماره راهنما: ‭SB‬,‭472‬,‭.L47‬,‭1997‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
Contemporary architecture in the Arab States
Kultermann, Udo. ؛  New York Mc Graw- Hill   ، 1999
شماره راهنما: ‭NA‬,‭1465.3‬,‭.K85‬,‭1999‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
Art of southeast Asia
New York Abrams   ، 1998
شماره راهنما: ‭N‬,‭7311‬,‭.A7613‬,‭1998‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9