کتابخانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : Asensio Cerver, Francisco
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Stores, Retail- Europe- Designs and plans
Architecture, domestic- 20th century
Restaurants- Designs and plans
Lighting, Architectural and decorative
Building- details
Architecture, Domestic
Church architecture- design and plans
Space(Architecture)
House furnishings- design
Architecture, domestic- designs and plans
Landscape architecture- conservation and restoration
Parks- Design and construction
Landscape architecture
Interior decoration
Earthworks (art)
Restaurants- decoration
Landscape architecture- pictorial works
Architecture, Modern- 20th century- pictorial works
 
پدیدآور:
Cerver, Francisco Aseniso
Asensio cerver, Francisco
Asensio Cerver, Francisco
Asensio Cerver, Fransisco
Cerver, Francisco Asensio
 
ناشر:
Hearts Books International
Rotovision SA
arco
Paco Asensio
Arco Editorial
Atrium international
Arco Editional SA
Ediciones Atrium S.A
Arco editorial
HBI
Arco edition
Arco
Arco editorial SA
Atrium
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب لاتین
 
 
Rustic and country houses
Cerver, Francisco Asensio ؛  London Rotovision SA   ، 1997
شماره راهنما: ‭NA‬,‭7110‬,‭.C56R92‬,‭1997‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Commercial space
Cerver, Francisco Asensio ؛  London Rotovision SA   ، 1996
شماره راهنما: ‭NA‬,‭6220‬,‭.C56‬,‭1996‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Kitchens and bathrooms
Cerver, Francisco Asensio ؛  New York Arco editorial SA   ، 1997
شماره راهنما: ‭NK‬,‭2110‬,‭.C56K48‬,‭1997‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Environmental restoration
Asensio Cerver, Francisco ؛  [NewYork] Arco Editorial   ، 1996
شماره راهنما: ‭SB‬,‭472‬,‭.A734‬,‭1996‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Home product design
Asensio Cerver, Francisco ؛  [New York] Arco editorial   ، 1997
شماره راهنما: ‭NK‬,‭1980‬,‭.A84‬,‭1997‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Contemporary architectural images
Asensio Cerver, Francisco ؛  [New York] Arco editorial   ، 1998
شماره راهنما: ‭NA‬,‭680‬,‭.A876‬,‭1998‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
The architecture of multiresidential buildings
Asensio Cerver, Francisco ؛  New York Hearts Books International   ، 1997
شماره راهنما: ‭NA‬,‭7126‬,‭.A647‬,‭1997‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Landscape Architecture
Asensio Cerver, Francisco ؛  Barcelona Atrium international   ، 1996
شماره راهنما: ‭SB‬,‭472.45‬,‭.A84‬,‭1996‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Remarkable restaurants
Asensio Cerver, Francisco ؛  New York HBI   ، 1998
شماره راهنما: ‭NA‬,‭7855‬,‭.A84‬,‭1998‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Urban spaces II
Asensio cerver, Francisco ؛  Barcelona Paco Asensio   ، 1994
شماره راهنما: ‭SB‬,‭486‬,‭.D46A83‬,‭1994‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Urban Spaces III
Asensio Cerver, Francisco ؛  Barcelona Paco Asensio   ، 1994
شماره راهنما: ‭SB‬,‭486‬,‭.D46A84‬,‭1994‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Commercial Spaces
Barcelona Ediciones Atrium S.A   ، 1991
شماره راهنما: ‭NA‬,‭2765‬,‭.C6‬,‭1991‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Building details
Cerver, Francisco Aseniso ؛  Barcelona Arco   ، 1997
شماره راهنما: ‭TH‬,‭2025‬,‭.B821‬,‭1997‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Places of entertainment
Barcelona Atrium   ، 1992
شماره راهنما: ‭NA‬,‭4810‬,‭.P42‬,‭1992‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
House details
Asensio Cerver, Francisco ؛  Barcelona arco   ، 1997
شماره راهنما: ‭NA‬,‭7115‬,‭.A74‬,‭1997‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
Architectural houses 01
Cerver, Francisco Asensio ؛  Barcelona Atrium international   ، 1996
شماره راهنما: ‭NA‬,‭7110‬,‭.C47‬,‭1996‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
Elements of landscape
Asensio Cerver, Fransisco ؛  Barcelona Arco   ، 1995
شماره راهنما: ‭SB‬,‭472.45‬,‭.A84‬,‭1995‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
Commercial Space
Asensio Cerver, Francisco ؛  Barselona Arco edition   ، 1996
شماره راهنما: ‭NK‬,‭2195‬,‭.R4A74‬,‭1996‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
Landscape art
Asensio Cerver, Francisco ؛  Barcelona Arco   ، 1995
شماره راهنما: ‭SB‬,‭472.7‬,‭.A8‬,‭1995‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
Brightly lit spaces
Asensio Cerver, Francisco ؛  East Sussex Arco Editional SA   ، 1997
شماره راهنما: ‭NK‬,‭2115.5‬,‭.L5A84‬,‭1997‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3