تاریخچه کتابخانه تاریخچه کتابخانه

تاریخچه کتابخانه  

 

کتابخانه مرکزي دانشگاه هنر اسلامی تبريز، همزمان با تاسیس دانشگاه در سال 1378 فعالیت خود را آغاز نمود.

در طول سال های فعالیت خود با گردآوری و سازماندهی منابع و ماخذ نوشتاری و غیرنوشتاری مجموعه مناسبی از مدارک علمی و تحقیقاتی را فراهم آورده که تا حدود زیادی پاسخگوی نیازهای علمی و جامعه دانشگاهی می باشد و در حال حاضر بزرگترین کتابخانه دانشگاهی منطقه، در رشته های هنر می باشد. دو کتابخانه اقماری تحت عنوان کتابخانه دانشکده معماری و شهرسازی و کتابخانه آموزشکده فرش هریس زیر نظر کتابخانه مرکزی فعالیت می کنند. اين کتابخانه بعد از سالها تلاش اکنون داراي 40000 جلد کتاب چاپي و 2035 عنوان پایان نامه می باشد. در واقع مي توان گفت زبان فارسي به عنوان زبان اصلي و زبان انگليسي بعنوان زبان دوم مجموعه منابع کتابخانه است.

کتابخانه بصورت قفسه باز اداره مي شود و رده بندي کتابخانه LC مي باشد. تمامي اطلاعات کتابشناختي منابع از طريق  نرم افزار کتابخانه اي پارس آذرخش و پورتال آن، به صورت online قابل جستجو گرديده است.